Udar mózgu


Najbardziej znanym powikłaniem wynikającym z nadmiernej ilości cholesterolu we krwi jest udar mózgu. Medycyna wyróżnia dwa rodzaje udaru mózgu. Pierwszy z nich polega na niedokrwieniu mózgu, czyli niedrożności jednej z tętnic lub jej niedostatecznej przepustowości co oznaczałoby, że do mózgu nie dociera odpowiednia ilość krwi z tlenem i innymi składnikami. Drugi rodzaj udaru mózgu polega na przedostawaniu się wynaczynionej krwi poza naczynia mózgu. Powoduje to wyniszczanie tkanki (z powodu działania wynaczynionej krwi). Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej w przypadku gdy pękają małe tętnice mózgowe.Cholesterol - powikłania


Zapoznaliśmy się z chorobą polegającą na zwiększonym poziomie cholesterolu we krwi, na tyle dobrze aby móc przedstawić możliwe powikłania. Sam cholesterol nie wpływa bezpośrednio na możliwe powikłania. To zwężone tętnice są głównie przyczyną chorób układu krążenia, natomiast przyczyną zwężonych tętnic jest zalegający w nich cholesterol.


Tak więc wiemy już, że powikłaniami jakie mogą wystąpić z powodu nadmiernej ilości cholesterolu we krwi mogą być choroby układu krążenia. Jakie to choroby?


Cholesterol i miażdżyca


Czym jest miażdżyca? To choroba polegająca na tworzeniu się tak zwanych płytek miażdżycowych (czyli złogów stworzonych między innymi z cholesterolu). Płytki miażdżycowe znacznie zwężają przepustowość tętnic. Płytka może tworzyć się latami, stopniowo zmniejszając światło tętnicy, aż w pewnym momencie organizm nie wytrzyma. Medycyna zwraca szczególną uwagę na płytki miażdżycowe w których mogę tworzyć się procesy zapalne. W momencie gdy taka płytka pęka automatycznie pobudza układ krzepnięcia krwi. Jak łatwo się domyślić układ krzepnięcia krwi tworzy zakrzep w miejscu pęknięcia płytki miażdżycowej co z kolei może doprowadzić nawet do całkowitego zablokowania światła tętnicy. Niestety miażdżycy nie można wyleczyć, można jedynie spowolnić jej postępowanie do minimum, ograniczając (lecz nie do końca) spożywanie posiłków bogatych w cholesterol, przestając palić wyroby tytoniowe oraz zwiększając swój dotychczasowy wysiłek fizyczny.


Choroba wieńcowa


Serce

Drugą choroba, która jest powikłaniem nadmiernej ilości cholesterolu we krwi to choroba wieńcowa. Choroba ta ma również kilka innych nazw, których nie ma sensu przytaczać ponieważ najbardziej znanym i rozpoznawanym określeniem jest właśnie choroba wieńcowa. Choroba dotyczy naczyń wieńcowych tak więc tych naczyń, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego. Choroba wieńcowa polega na coraz to większym zwężeniu światła naczyń wieńcowych, przez co mięsień sercowy ma ograniczony dopływ krwi. Zawał serca lub śmierć sercowa to najczęstsze zakończenie nie leczonej choroby wieńcowej.


Oczywiście nadmiar cholesterolu we krwi może powodować inne powikłania, lecz te wymienione powyżej są odnotowywane najczęściej. Jak więc leczyć schorzenia wywołane nadmiarem cholesterolu? Gdzie szukać pomocy? Wszystko w dalszej części naszych rozważań na temat cholesterolu.